Ի գիտություն ՀՊՄՀ Գեղարվեստական կրթության ֆակուլտետի առկա ուսուցմամբ բակալավրի կրթական ծրագրով 2012-2013 ուսումնական տարվա ընդունելության դիմորդների

Օգտագործված հապավումներ

(բ)       բանավոր

(գ)       գրավոր

Օտլ    Օտար լեզու

Գծն    Գծանկար

Գն      Գունանկար

Կոմ    Կոմպոզիցիա

ՀԺՊ    Հայ ժողովրդի պատմություն

Հլգ      Հայոց լեզու և գրականություն

ԿՏ     Կերպարվեստի տեսություն

ԵՏՍ   Երաժշտության տեսություն և սոլֆեջիո

ՆԵՍԿ   Նվագարններով երաժշտական ստեղածգործության կատարում

ԸԱՊ   Ընդհանուր արվեստի պատմություն

Ռլգ   Ռուսաց լեզու և գրականություն

ԸՊ     Ընդհանուր պատմություն

* նշված ոչ մրցութային քննության գնահատականը փոխանցվում է միջնակարգ կրթության ատեստատից կամ համապատասխան ավարտական փաստաթղթից:

** նշված առարկաների համար որպես մրցութային գնահատական, կարող են դիմում-հայտում նախապես հայտագրել միջնակարգ կրթության ատեստատի կամ համապատասխան ավարտական փաստաթղթի` այդ առարկաների ավարտական քննության կամ տարեկան գնահատականը` միասնական քննությունների մրցույթի արդյունքում վճարովի ուսուցման համակարգում թափուր տեղեր առաջանալու դեպքում մրցույթին մասնակցելու համար:

ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

  • 144 644 դիտում

ՎԱՐԿԱՆԻՇ

հեղինակ և խմբագիր` Լազարևա Մարիա

%d такие блоггеры, как: